Enquete Familiedag


Voor de Familiedag is een klein enquete formulier ontworpen.

Het gaat om een aantal vragen, die ons een indruk moet geven of de Familiedag aan jullie verwachtingen heeft voldaan, maar vooral ook gaan we zo'n Dag herhalen.

Hieronder staat een link naar het formulier en wij hopen dat jullie even de tijd nemen om het in te vullen.

Bij voorbaat dank voor je medewerking

Klik op:

  Hieronder de resultaten van onze kleine enquette.  dank voor jullie reacties en bedankjes.

We hebben 22 enquette formulieren verzonden, waarvan er 17 reacties zijn ontvangen.    Niet iedereen heeft op elke vraag een reactie gegeven, zodat er een verschil in aantallen ontstaat. Het huidige organisatie Comité vond het erg leuk om te doen en de uitslag toont aan dat jullie het ook leuk vonden. 

Op naar 2013 dan maar ?

Vraag Reactie
voldeed de dag17 x Ja
familiedag elk jaar4
familiedag 1 x 2 jaar11
familiedag 1 x 5 jaar2
ochtend-lunch-middag1
alléén middag2
middag-bbq-avond11
alléén zaterdag4
alléén zondag4
maakt niet uit9
wil wel helpen met de organisatie13
samen zijn met wat activiteiten14
meer sport activiteiten2
Ideeënfamilie weekend 1 x 2 of 5 jaar
opmerkingenSuper gezellig, goede sfeer, ontspannend,erg leuk
opmerkingeneen aantal familieleden werd gemist, erg geslaagd

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola