Joon is mijn naam


Joon is een familienaam die, voor zover we hebben kunnen nagaan, zich heeft ontwikkeld in Westfriesland. De oudste gevonden stamhouder, Willem Joon, is eind 1500 geboren. De plaats Krommenie in de provincie Noord-Holland speelt een centrale rol in de geschiedenis van de familie.

Op de familiedag komen we natuurlijk veel ander namen tegen. De zogenaamde "koude" kant. Wie is Wie !  


Kijk even op de stamboom om te weten welke familieleden we zullen ontmoeten

klik hier: www.joon.nl  en zoek de naam in de linker kolom

 

Waar komt de naam vandaan? 

De een beweert de naam komt van Jonas en de ander houdt vol hij komt van de dobber "JOON" die veel gebruikt wordt in de visserij. Een baken bij een net of een reddingsboei voor drenkelingen.

 

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola